محاسبه قیمت کارشناسی خودرو

۱ انتخاب خودرو
۲ میزان کارکرد
تصویر خودرو
قیمت گذاری تخصصی خودرو
۳ رنگ آمیزی شده

بخش هایی از خودرو که دچار رنگ آمیزی شده اند رو انتخاب نمایید.

۴ تعویض شده

بخش هایی از خودرو که تعویض شده اند رو انتخاب نمایید.

۵ انتخاب رنگ
۶ محاسبه قیمت

کاربر گرامی بعد از وارد کردن مشخصات خودروی مورد نظر خود، از قسمت های بالا، با کلیک برروی گزینه محاسبه قیمت خودرو می توانید قیمت نهایی خودرو را بعد از کسر افت قیمت مشاهده کرده و در صورت تمایل برای تامین این خودرو توسط شبکه کاراف با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

قیمت نهایی خودرو بعد از کسر افت قیمت : 0 تومان
قیمت آخرین مدل موجود در بازار : 0 تومان
محاسبه قیمت خودرو