محاسبه قیمت خودرو

ابزار پیشرفته محاسبه آنلاین قیمت خودرو

برای اولین بار در ایران این امکان توسط سایت کاراِف ایجاد شده است که کاربران بتوانند قیمت گذاری خودرو کارکرده مورد نظر خود را با توجه به شرایط روز بازار انجام دهند. در این حالت مرجع محاسبه قیمت ، قیمت خودرو صفر و کارکرده ی پایه ای است که توسط خود شما وارد می شود.

خودرو مورد نظر
اطلاعات پایه قیمت گذاری
اطلاعات خودرو کارکرده
وضعیت خودرو
وضعیت گلگیرها
گلگیر جلو سمت راننده
گلگیر جلو سمت شاگرد
گلگیر عقب سمت راننده
گلگیر عقب سمت شاگرد
درب جلو سمت راننده
درب جلو سمت شاگرد
درب عقب سمت راننده
درب عقب سمت شاگرد
ستون جلو سمت راننده
ستون جلو سمت شاگرد
ستون عقب سمت راننده
ستون عقب سمت شاگرد
شاسی جلو
شاسی عقب
کف صندوق
سقف
درب صندوق
کاپوت
محاسبه قیمت
قیمت محاسبه شده
قیمت خودرو بعد از محاسبه افت قیمت 0 ( برحسب تومان )
قیمت آخرین خودرو موجود در بازار 0 ( برحسب تومان )

در صورت تمایل برای تامین یا فروش این خودرو توسط شبـکه کاراِف با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

02147596
رفتن به بالا