محاسبه قیمت خودرو

ابزار پیشرفته محاسبه آنلاین قیمت خودرو

در این بخش شما می توانید با وارد کردن سال ساخت و میزان کارکرد خودرو ، قیمت و ارزش واقعی خودرو ناشی از افزایش کیلومتر و مدل را مشاهده کنید.

خودرو مورد نظر
رنگ خودرو
رنگ سفید
تصویر خودروی انتخابی
وضعیت خودرو
وضعیت گلگیرها
گلگیر جلو سمت راننده
گلگیر جلو سمت شاگرد
گلگیر عقب سمت راننده
گلگیر عقب سمت شاگرد
درب جلو سمت راننده
درب جلو سمت شاگرد
درب عقب سمت راننده
درب عقب سمت شاگرد
ستون جلو سمت راننده
ستون جلو سمت شاگرد
ستون عقب سمت راننده
ستون عقب سمت شاگرد
شاسی جلو
شاسی عقب
کف صندوق
سقف
درب صندوق
کاپوت
محاسبه قیمت
قیمت محاسبه شده
قیمت خودرو بعد از محاسبه افت قیمت 0 ( برحسب تومان )
قیمت آخرین خودرو موجود در بازار 0 ( برحسب تومان )

در صورت تمایل برای تامین یا فروش این خودرو توسط شبـکه کاراِف با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

02147596
رفتن به بالا