رزرو وقت خدمات

ثبت درخواست کارشناسی خودرو

۱ انتخاب خودرو
۲ اطلاعات شخصی
۳ نوع و زمان کارشناسی
0 تومان
25,000 تومان

زمان بازدید خودرو جهت کارشناسی پایه از ساعت۸ لغایت ۲۱ و کارشناسی حرفه ای از ساعت ۸ لغایت ۱۸ می باشد. زمان تقریبی حضور کارشناس در محل شما ۳۰ تا ۴۵ دقیقه می باشد.

با انتخاب این گزینه و واریز آنلاین میتوانید از تخفیف ویژه رزرو کارشناس استفاده کنید. تاریخ مورد نظرتان را انتخاب کنید تا کارشناسان کار اف با شما تماس بگیرند. ( جهت اطمینان از حضور کارشناس قبل از واریز آنلاین و استفاده از تخفیفات با شرکت هماهنگ کنید )


مبلغ کل : ۰ تومان