مراحل خرید خودرو در کارِاف

 • 1
  درخواست خرید
  درخواست خرید

  مراجعه به سایت و درخواست خرید و کارشناسی خودرو

 • 2
  تامین خودرو
  تامین خودرو

  تامین خودرو توسط کاراِف از عاملیت های سراسر ایران

 • 3
  بازدید خودرو
  بازدید خودرو

  بازدید خودرو توسط خریدار و اعزام کارشناس خودرو

 • 4
  عقد قرارداد
  عقد قرارداد

  عقد قرارداد خرید و انجام مراحل حقوقی و شماره گذاری و ...

 • 5
  تحویل خودرو
  تحویل خودرو

  تحویل خودرو کارشناسی شده با پلاک و سند به خریدار

مراحل فروش خودرو در کارِاف

 • 1
  ثبت آگهی
  ثبت آگهی

  مراجعه به سایت ثبت آگهی و درخواست فروش خودرو

 • 2
  اعزام کارشناس
  اعزام کارشناس

  اعزام کارشناس خودرو برای کارشناسی فنی، بدنه و آپشن

 • 3
  عقد قرارداد
  عقد قرارداد

  عقد قرارداد فروش خودرو و انجام مراحل حقوقی

 • 4
  تبلیغات فروش
  تبلیغات فروش

  قرار دادن خودرو در نمایشگاه فروش خودرو و اطلاع به عاملیتهای سراسر کشور برای خرید خودرو

 • 5
  فروش خودرو
  فروش خودرو

  فروش به بالاترین قیمت و واریز آنی وجه به حساب فروشنده


مراحل کارشناسی در کاراِف

 • 1
  انتخاب خودرو
  انتخاب خودرو

  انتخاب خودرو توسط مشتری از سایت کاراِف ، سایر سایتهای خرید و فروش خودرو و حتی نمایشگاه ها

 • 2
  ثبت درخواست
  ثبت درخواست

  ثبت درخواست خرید یا فروش یا خدمات در سایت کاراِف توسط مشتری

 • 3
  اعزام کارشناس
  اعزام کارشناس

  پس از ثبت درخواست و هماهنگی با مشتری، دفتر مرکزی کاراِف یکی از کارشناسان خود را به محل اعزام می نماید.

 • 4
  کارشناسی خودرو
  کارشناسی خودرو

  کارشناسان ما تمامی موارد مربوط به کارشناسی فنی و سلامت خودرو، بدنه، قیمت، رنگ و... بررسی و ثبت می نمایند.

 • 5
  گزارش رسمی
  گزارش رسمی

  پس از کارشناسی خودرو، گزارش رسمی و مکتوب به همراه تضمین پرداخت خسارت به مشتری توسط کارشناس کاراِف ارائه میشود.

مراحل درخواست لیزینگ در کاراِف

 • 1
  تکمیل فرم درخواست
  تکمیل فرم درخواست

  تکمیل فرم درخواست وام و لیزینگ در منوی خرید خودرو بخش لیزینگ

 • 2
  تماس کارشناس
  تماس کارشناس

  تماس کارشناس سایت و مشاوره درخصوص شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 • 3
  تشکیل پرونده
  تشکیل پرونده

  پذیرش شرایط ثبت نام ، تشکیل پرونده، موافقت اعطای تسهیلات

 • 4
  تنظیم سند
  تنظیم سند

  کارشناسی خودرو و تنظیم مبایعه نامه با فروشنده خودرو و واریز پیش پرداخت و نقل و انتقال پلاک، تنظیم سند بنام لیزینگ

 • 5
  تحویل خودرو
  تحویل خودرو

  تسویه حساب با فروشنده در دفترخانه و تحویل خودرو به خریدار