مراحل کارشناسی خودرو در کاراف به چه شکل است ؟

سفارش خرید
1
سفارش خرید

مراجعه به سایت کاراِف و درخواست خرید و کارشناسی خودرو

تماس کارشناس
2
تماس کارشناس

تماس کارشناسان کاراِف با مشتری برای هماهنگی خرید خودرو

عقد قرارداد خرید
3
عقد قرارداد خرید

عقد قرارداد خرید با مشتری برای انجام مراحل خرید خودرو

تامین خودرو
4
تامین خودرو

تامین خودرو توسط کاراِف از عاملیت های سراسر ایران

کارشناسی خودرو
5
کارشناسی خودرو

بازدید خودرو توسط خریدار و اعزام کارشناس خودرو

تحویل خودرو
6
تحویل خودرو

تحویل خودرو کارشناسی شده با پلاک و سند به خریدار درب منزل

مراحل کارشناسی خودرو در کاراف به چه شکل است ؟

تکمیل فرم
1
تکمیل فرم

تکمیل فرم فروش سفارشی خودرو در سایت کاراِف

هماهنگی کارشناس
2
هماهنگی کارشناس

هماهنگی و بازدید خودرو توسط کارشناس کاراِف

 کارشناسی خودرو
3
کارشناسی خودرو

کارشناسی خودرو با ارائه دفترچه سلامت خودرو و رفع عیوب سطحی

عقد قرارداد
4
عقد قرارداد

عقد قرارداد فروش و در صورت تمایل استفاده از فضای نمایشگاهی کاراِف تا زمان فروش خودرو

تبلیغات گسترده
5
تبلیغات گسترده

تبلیغات وسیع در سراسر کشور و پاسخگویی 24 ساعته به مشتری های احتمالی

فروش خودرو
6
فروش خودرو

فروش خودرو به بالاترین قیمت ممکن بدون واسطه و واریز مبلغ به حساب فروشنده

مراحل کارشناسی خودرو در کاراف به چه شکل است ؟

ثبت درخواست
1
ثبت درخواست

ثبت درخواست کارشناس و رزرو وقت خدمات توسط مشتری

 اعزام کارشناس
2
اعزام کارشناس

تماس و هماهنگی با مشتری و اعزام کارشناس فنی و بدنه به محل

صدور دفترچه
3
صدور دفترچه

کارشناسی کامل فنی، بدنه و رنگ خودرو و ارائه دفترچه سلامت

رفتن به بالا