خودروی مورد نظر خود را در بین آگهی های موجود در نمایشگاه کاراِف جستجو کنید.

0خودرو
فیلترهای جستجو دیفرانسیل عقب ب ام و
1293
کارشناسی شده
کاراِف

ب ام و - نسل اول سری 3 سدان-320i - 2013

استان : البرز
رنگ : خاکستری
کارکرد : 77500
قیمت : 485,000,000 تومان
1040
کاراِف

ب ام و - سری 5 سدان نسل ششم-528i - 2016

استان : البرز
رنگ : مشکی
کارکرد : 1000
قیمت : 1,390,000,000 تومان
278
کاراِف

ب ام و - سری 5 سدان نسل ششم-528i - 2015

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 54000
قیمت : 880,000,000 تومان
1049
کاراِف

ب ام و - سری 2 کوپه-220i - 2017

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : صفر
قیمت : 1,100,000,000 تومان
538
کاراِف

ب ام و - نسل اول سری 3 سدان-320i - 2013

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 110000
قیمت : 519,000,000 تومان
1057
کاراِف

ب ام و - سری 5 سدان نسل ششم-528i - 2016

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 29200
قیمت : 1,140,000,000 تومان
549
کاراِف

ب ام و - نسل ششم سری 7-730li - 2017

استان : البرز
رنگ : مشکی
کارکرد : صفر
قیمت : 1,950,000,000 تومان
1064
کاراِف

ب ام و - سری 5 سدان نسل ششم-528i - 2014

استان : البرز
رنگ : مشکی
کارکرد : صفر
قیمت : 830,000,000 تومان
553
کاراِف

ب ام و - سری 5 سدان نسل پنجم-530i - 2018

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : صفر
قیمت : 1,780,000,000 تومان
1074
کاراِف

ب ام و - نسل ششم سری 7-730li - 2017

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : صفر
قیمت : 2,100,000,000 تومان
    •  
    •  
    •  
    •  
  • مقایسه