خودروی مورد نظر خود را در بین آگهی های موجود در نمایشگاه کاراِف جستجو کنید.

0خودرو
فیلترهای جستجو سوزوکی
2947

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.0 لیتر اتوماتیک - 1397

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 24000
قیمت : 425,000,000 تومان
2888
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.0 لیتر اتوماتیک - 2019

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 200000
قیمت : تماس بگیرید
2884
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (وارداتی) - 2006

استان : البرز
رنگ : نقره ای
کارکرد : 206000
قیمت : تماس بگیرید
1702
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1388

استان : البرز
رنگ : خاکستری
کارکرد : 180000
قیمت : تماس بگیرید
2239

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1397

استان : فارس
رنگ : سفید
کارکرد : 28000
قیمت : 510,000,000 تومان
2657
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1396

استان : البرز
رنگ : خاکستری
کارکرد : 22000
قیمت : 400,000,000 تومان
2194
کارشناس فروش البرز

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1396

استان : البرز
رنگ : مشکی
کارکرد : 29500
قیمت : تماس بگیرید
2632
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.0 لیتر اتوماتیک - 1388

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 210000
قیمت : 285,000,000 تومان
2131
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1391

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 110000
قیمت : تماس بگیرید
1518
کارشناسی شده

سوزوکی - گرند ویتارا (مونتاژ)-2.4 لیتر اتوماتیک - 1388

استان : البرز
رنگ : سفید
کارکرد : 250000
قیمت : تماس بگیرید
    •  
    •  
    •  
    •  
  • مقایسه