برخی از خدمات رایگان در محل سایت کار اِف

سرویس های دوره ای در محل

بازدید رایگان قبل از سفر در محل

بازدید و سرویس های فصلی

کارشناسی رایگان در محل

فروش خودرو بدون نیاز به حضور فروشنده

خدمات بیمه


نصب اکسسوری در محل

تعویض و خدمات لاستیک در محل

تعویض روغن موتور در محل

سوخت رسانی در محل

خدمات خودروبر

کارواش در محل

برای استفاده از خدمات سایت کار اِف در شهرهای دارای نمایندگی در پکیج مورد نظر خود ثبت نام کنید.


پکیج برنزیپکیج برنزی

٣ ماه خدمات رایگان درب منزل :(هر ٣ ماه یكبار انجام موارد ذیل).

دیاگ و رفع عیب خودرو

بازدید سیستم ایمنی خودرو

بازدید سیستم روشنایی خودرو

بازدید موتور

بازدید سیستم برقی خودرو

بازدید سیالات خودرو

نصب اكسسوری بدون دستمزد

كارشناسی خودرو جهت فروش خودرو

فروش خودرو بدون نیاز به حضور فروشنده

پشتیبانی فنی (مشاوره رایگان فنی خودرو)

تخفیف بیمه بدنه و شخص ثالث

یکبار کارواش رایگان

 ثبت نام پکیج برنزی

پکیج نقره ای


پکیج نقره ای

٦ ماه خدمات پکیج برنزی به صورت رایگان (هر ٣ ماه یكبار انجام موارد ذیل).

٢٠٪؜ تخفیف در اجرت تعمیرات اساسی

٢٠٪؜ تخفیف در استفاده از خودرو بر

٢٠٪؜ تخفیف در استفاده از صافكاری و نقاشی


 ثبت نام پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج طلایی


یکسال خدمات رایگان پکیج برنزی
بسته پیشنهادی مشتری

 ثبت نام در پکیج طلایی