آموزش تخلیه و تعویض روغن ترمز و هواگیری ترمز

روغن ترمز مایعی‌ است که عملکرد سیستم ترمزگیری اتومبیل‌ها را روانی بخشیده و بدون آن ترمزگیری به درستی انجام نخواهد شد. این روغن در لوله‌های سیستم ترمز به حرکت درمی‌آید. زمانی که راننده پای خود را روی پدال ترمز فشار می‌دهد، فشار داخل لوله های ترمز بالا رفته و روغن ترمز به حرکت درخواهد آمد. با به حرکت درآمدن روغن ترمز، روتورهای ترمز به لنت‌ها فشار آورده و رفته رفته حرکت چرخ‌ها متوقف می‌گردد. با این تفاصیل در صورت نبود روغن ترمز، فرآیند ترمزگیری به صورت کلی رخ نخواهد داد

زمان تعویض روغن ترمز

روغن ترمز، مصرفی به شمار رفته و پس از مدتی نیاز به تعویض آن خواهد بود. زمان درست تعویض روغن ترمز بستگی به سبک رانندگی و میزان رانندگی شما دارد، اما به طور معمول فاصله زمانی یک یا حداکثر دو سال برای آن در نظر گرفته می‌شود. (توجه داشته باشید که این زمان علی رغم استفاده محدود از خودرو، به دلیل جذب رطوبت هوا، ضروری خواهد بود.)

برای تعویض روغن ترمز خودرو، باید از مکانیک معتبر و کارشناس کمک بگیرید. اما روش کلی آن به صورت زیر است:

1 - ابتدا باید خودروی خود را در محلی صاف نگه دارید.

2 - با باز کردن پیچ هواگیری ترمزهای چهار چرخ و فشار دادن پدال ترمز، اجازه دهید تا تمام روغن ترمز فعلی خارج شود.

3 - اکنون می‌توانید روغن ترمز جدید را داخل محفظه آن ریخته و اندکی زمان بدهید تا روغن به داخل لوله‌ها حرکت کند.